ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
Διαγωνισμός The Espressonist – Δημοκρίτου 2: Όροι Συμμετοχής
esp

Ανακοίνωση νικητών

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και παρακάτω εμφανίζονται οι κωδικοί των νικητήριων κουπονιών. Από όλη την ομάδα μας ευχόμαστε συγχαρητήρια στους νικητές και ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εσάς που συμμετείχατε!

Παρακαλούμε όσοι έχετε το κουπόνι με τον αντίστοιχο κωδικό να παραλάβετε το δώρο σας από το κατάστημά μας από την Δευτέρα 7/3, επιδεικνύοντας το κουπόνι.

Σημείωση: Η ανακοίνωση των επιλαχόντων νικητών θα γίνει σε περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών δεν παρουσιαστεί ώστε να παραλάβει το δώρο του σε χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων.

Νικητές Διαγωνισμού Espressonist - Δημοκρίτου 2

_________________________________________________________________________________________

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού

Τώρα, έχεις ένα ακόμα λόγο για να απολαμβάνεις κάθε μέρα τον αγαπημένο σου καφέ! Γιατί με take away αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το κατάστημα «The Espressonist Coffee Company» επί της οδού Δημοκρίτου 2 στην Ξάνθη, παίρνεις το αντίστοιχο κουπόνι για να συμμετάσχεις στο νέο μας Διαγωνισμό, με υπέροχα δώρα για 21 τυχερούς:

-2 iPhone 13

-2 Playstation 5

-1 iPad

-1 Δωροεπιταγή Public €200

-Δωρεάν 1 καφές/μέρα για ένα μήνα για 5 τυχερούς

-10 The Espressonist Δωροκάρτες €10

Ο διαγωνισμός ισχύει έως 28 Φεβρουαρίου και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022. Ακολουθούν παρακάτω οι όροι συμμετοχής.

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «The Espressonist Coffee Company» και έδρα την Ξάνθη (εφ’ εξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (εφ’ εξής ο «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης του brand «The Espressonist Coffee Company», ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω αγορών από το κατάστημα «The Espressonist Coffee Company», που βρίσκεται επί τους οδού Δημοκρίτου 2 στην πόλη της Ξάνθης. Την οργάνωση και τη λειτουργία του διαγωνισμού έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΦΑΚΟΓΛΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.» (εφ’ εξής η «Διαφημιστική») για λογαριασμό του Διοργανωτή.

Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από την ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της ενέργειας ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ως εξής: Από 10/01/2022 έως και 28/02/2022. Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να πραγματοποιήσουν take away αγορά οποιουδήποτε προϊόντος αποκλειστικά από το κατάστημα «The Espressonist Coffee Company» επί της οδού Δημοκρίτου 2 στην Ξάνθη. Κάθε συμμετέχων με κάθε take away αγορά προϊόντων από το ανωτέρω κατάστημα θα λαμβάνει ένα κουπόνι με ένα μοναδικό αριθμό και θα μπαίνει έτσι στην κλήρωση.

Δώρα. Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι:

-Δύο (2) iPhone 13

-Δύο (2) Playstation 5

-Ένα (1) iPad

-Μία (1) Δωροεπιταγή €200 για αγορές από καταστήματα Public

-Δωρεάν 1 καφές/μέρα για ένα μήνα από το κατάστημα «The Espressonist Coffee Company» επί της οδού Δημοκρίτου 2 στην Ξάνθη, για 5 τυχερούς

-Δέκα (10) Δωροκάρτες €10 για αγορές από το κατάστημα «The Espressonist Coffee Company» επί της οδού Δημοκρίτου 2 στην Ξάνθη

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών. Οι νικητές θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 στις 12 το μεσημέρι, στο κατάστημα «The Espressonist Coffee Company» επί της οδού Δημοκρίτου 2. Η κλήρωση θα αναδείξει 21 νικητές που θα κερδίσουν από ένα από τα παραπάνω δώρα σύμφωνα με την ανωτέρω αναγραφόμενη σειρά.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τον Διοργανωτή παράνομη ή καταχρηστική, τότε αυτός θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό. Κάθε υποψία υποκλοπής των μοναδικών κωδικών χωρίς την αγορά συσκευασίας οδηγεί σε καθολικό αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

Ενημέρωση για την κατακύρωση του Δώρου. Μετά την λήξη του διαγωνισμού οι τυχεροί αριθμοί θα δημοσιευτούν στην σελίδα Facebook και στο Instagram προφίλ του καταστήματος «The Espressonist Coffee Company» επί της οδού Δημοκρίτου 2 στην Ξάνθη.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (10) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή σε περίπτωση που ο τυχερός δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την αντίστοιχη κλήρωση.

Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή ούτε η επικοινωνία με τον επιλαχόντα -και κάθε επόμενο επιλαχόντα- ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο www.theespressonist.gr και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους από το κατάστημα «The Espressonist Coffee Company» επί της οδού Δημοκρίτου 2 στην Ξάνθη.

Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη εμφάνιση του νικητή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από τους παρόντες όρους.

Ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής της ενέργειας έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο www.theespressonist.gr.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της THE ESPRESSONIST COFEE COMPANY ή συνδεδεμένων εταιρειών.

Δήλωση Ιδιωτικότητας. Ο Διοργανωτής ενεργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς και τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του, όπως η “ ΟΦΑΚΟΓΛΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.” συλλέγει προσωπικά δεδομένα (πληροφορίες δηλαδή από τις οποίες ένα άτομο μπορεί άμεσα ή έμμεσα να ταυτοποιηθεί) απευθείας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τους σκοπούς του διαγωνισμού και της μέσω αυτού διαφήμισης του Διαγωνισμού και των προϊόντων του στα ΜΜΕ, διατηρούσα το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών στους δικτυακούς τόπους και μέσω των ΜΜΕ. Ο νικητής με τη συμμετοχή του, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως και ρητώς δηλώνει ότι τα ως άνω δεν προσβάλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς του.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους. Τα υποκείμενα των δεδομένων, δια της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της μέσω αυτής συγκατάθεσής τους στους όρους που τον διέπουν, περιλαμβανομένης της παρούσας δήλωσης, χορηγούν την ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες κοινοποιήσουν στον Διοργανωτή προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων ή του επιτρέψουν να τα συλλέξει, αναγνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν και δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει τη συναίνεση των προσώπων αυτών, τους έχουν ενημερώσει για το περιεχόμενο των όρων του διαγωνισμού και της παρούσας Δήλωσης, έχουν την εξουσιοδότηση να κοινοποιήσουν στον Διοργανωτή αυτά τα δεδομένα και του επιτρέπουν να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τα εδώ προβλεπόμενα. Αναλαμβάνουν δε να απαλλάξουν από κάθε ευθύνη και να αποζημιώσουν τον Διοργανωτή και κάθε τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό του για κάθε ζημία ή ηθική βλάβη υποστούν από την παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης.

Τα δεδομένα που ο Διοργανωτής ενδέχεται να συλλέξει στα πλαίσια του διαγωνισμού και να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο (για την περίπτωση αποστολής δώρου στον νικητή), ΑΔΤ (για επαλήθευση στοιχείων).

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρείες/πάροχοι υπηρεσιών (εταιρείες μάρκετινγκ, ΙΤ), εγκατεστημένοι εντός ή/και εκτός ΕΟΧ, ενεργούντες ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Διοργανωτή, περιλαμβανομένης της «ΟΦΑΚΟΓΛΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.» που συνδράμουν τον Διοργανωτή κατά την εκτέλεση του Διαγωνισμού.

Ο Διοργανωτής θα διατηρεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων (ή τρίτων σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα) για όσο διάστημα είναι αναγκαίο σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους αποκτήθηκαν, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιόδου διατήρησης περιλαμβάνουν: i) το χρονικό διάστημα που διατηρείται η μεταξύ του Διοργανωτή και των συμμετεχόντων σχέση, ii) αν υπάρχει νομική υποχρέωση με την οποία ο Διοργανωτής οφείλει να συμμορφωθεί iii) αν η διατήρηση των δεδομένων απαιτείται σύμφωνα με τη νομική θέση του Διοργανωτή (π.χ. δικαστικές διαφορές).

Ως υποκείμενα των προσωπικών τους δεδομένων οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή αυτών, το δικαίωμα να περιορίσουν ή να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Διοργανωτής θα ανταποκριθεί στο αίτημά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον Διοργανωτή ή για την άσκηση οιουδήποτε δικαιώματος, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτήν αποστέλλοντας επιστολή: THE ESPRESSONIST COFFEE COMPANY, Ξάνθη, Δημοκρίτου 2, ΤΚ 67100 ή email: hi@theespressonist.gr.

Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 25410 75878, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 12:00.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή πριν από την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού και αποδοχής του δώρου, προσκομίζοντας τα από τον Διοργανωτή αιτούμενα αποδεικτικά της ταυτότητάς του έγγραφα.

Θεσσαλονίκη, 03/01/2022

SHARE: